Апартамент 4547, намиращ се в една от бързо развиващите се зони на столицата на България, е направен съобразно с изискванията на клиента. Луксозният дизайн на апартамента е представен в избора на материалите и цветовете

Kitchen.jpg
Living Room.jpg
Master Bedroom.jpg