The Frame Travelling Home FROME е композиция от подвижни жилищни модуларни елементи, които могат да бъдат поставени навсякъде. Системата е произведена на италианския пазар. Модулите могат да се поставят в зависимост от нуждите на куповача. Зелената фасада предоставя термална и акустична изолация заедно с цветните соларни панели

Travel the world, Italy
Landscape. Country side