top of page
The_Fever_Lab_shelf_web-13.jpg

А3990 - жизнерадостен апартамент, в който направихме някои декорации по отношение на дизайна на рафтовете за книги и закачалката за палта. Концепцията се зароди от идеята за Дървото на живота и прерастна в този игрив елемент, пренесен в дизайна.

The_Fever_Lab_shelf_web-12.jpg
The_Fever_Lab_shelf_web-7.jpg
The_Fever_Lab_shelf_web-18.jpg
The_Fever_Lab_shelf_web-16.jpg
The_Fever_Lab_shelf_web-4.jpg
The_Fever_Lab_shelf_web-9.jpg
The_Fever_Lab_shelf_web-1.jpg
The_Fever_Lab_shelf_web-2.jpg
The_Fever_Lab_shelf_web-19.jpg
bottom of page